Artikelen uit de categorie Circulaire Economie

Green_Collective_WEB
Circulaire Economie Recycling

Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval bespaart 853.823 kilometers


Op 11 september 2023 vierden recyclers Renewi en PreZero de vijfjarige samenwerking in Green Collective. Vijf jaar geleden gestart als een white label initiatief in Gouda en inmiddels is het white label initiatief onder de naam Green Collective in meer dan 25 binnensteden actief. Green Collective is...
Doolhof van vergunningen
Circulaire Economie

De CEO - Circulaire Economie Oproep


BRBS Recycling steunt de oproep van Natuur & Milieu en VNO-NCW aan de Tweede Kamer om te kiezen voor een Circulaire Economie in Nederland.
Circulaire economie NPCE
Circulaire Economie

Maatregel tot verplicht retour nemen van recyclaat binnen een circulaire UPV


Sorteerders en recyclers van afvalstoffen vallend onder een UPV zien mogelijkheden tot het volledig sluiten van de keten en het voorkomen van verlies van waardevolle grondstoffen. Zij roepen dan ook op om het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens te verplichten. Dit position paper geeft een vijf...
7R Model
Circulaire Economie

Circulair is echt een uitdaging


Marijn Bijleveld is senior onderzoeker en themaleider Grondstofketens bij onderzoeksbureau CE Delft. In die hoedanigheid werkt ze onder meer aan verduurzamingsvraagstukken rond grondstoffen en producten. Levenscyclusanalyse (LCA) is daarbij de rode draad. Tijdens het Recyclingsymposium in Gorinchem ...
Foto Recyclingsymposium Seijbel
Circulaire Economie

Circulaire Transitie: Inzichten uit het 11e Recyclingsymposium


Wist u dat de bouw en sloop verantwoordelijk zijn voor de helft van het afval in Nederland, waarvan het grootste deel terugkeert als hernieuwbare grondstof? Met deze vraag opende dagvoorzitter Harry Dijkema de 11e editie van het Recyclingsymposium, georganiseerd door BRBS Recycling, VERAS en Expertg...
Gescheiden ingezameld kalkzandsteenpuin
Circulaire Economie Wetgeving

Gerecycled kalkzandsteengranulaat officieel erkend als grondstof


Gerecycled kalkzandsteengranulaat is door de FUMO, de omgevingsdienst van Friesland, officieel erkend als grondstof. Eerder werd het granulaat, gemaakt van kalkzandsteenpuin, nog gezien als afval. Dit gaf beperkingen bij het transport, de verwerking en de productie van circulaire kalkzandsteenelemen...
Foto voetbalveld
Circulaire Economie

Van voetbalveld naar picknicktafel


Wat in 2020 begon als een innovatief en gedurfd idee om een probleem in de markt op te lossen, is drie jaar later uitgegroeid tot een stabiel, robuust en succesvol proces. De recyclingfabriek van GBN Artificial Grass Recycling (AGR) in Amsterdam heeft de standaard gezet voor kunstgrasrecycling in Ne...
Keestrack R6e
Circulaire Economie Recycling Beleid

Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie


Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en regelgeving die hen tot elektrificatie aanzetten. Nieuwe uitdagingen en mogelijkheden ontstaan door de v...
Balken 2e kans
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

2e Kans bouwmaterialen, a way of life


Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval- en recyclingbranche. Een branche in ontwikkeling en die naast de koplopers ook pioniers kent.
Foto einde afval
Circulaire Economie Afvalstoffen Beleid

Prioritering van materiaalstromen voor Europese einde-afvalcriteria


De Europese Green Deal1 heeft als doel de EU te transformeren tot een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie, vooral door economische groei te ontkoppelen van het gebruik van hulpbronnen. Het Actieplan Circulaire Economie2 stelt dat de wereldwijde consumptie van materialen naar ver...
BRBS Recycling
Breken Sorteren Circulaire Economie Wetgeving

Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?


Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta ik stil bij de huidige en toekomstige voorbereidingsprocedures voor de omgevingsvergunning milieu (...
Foto Marieke van der Werf
Circulaire Economie Recycling Beleid

Circulaire economie is geen middel, maar een doel!


“De ambitie is helder: Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar voorwoord bij het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat begin dit jaar verscheen. Het programma vormt de routekaart naar een volledig circulaire economie. Er is inmi...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid

Verandering van spelregels nodig


In een recent interview met Trudy Rood, senior beleidsonderzoeker en lid van het transitieteam Circulaire Economie Bouw en Aldert Hanemaaijer, Projectleider ICER beiden werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) sprak BEwerken met hen over de kansen en uitdagingen voor de circulaire econ...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Grondstoffen Afvalstoffen

Toekomstig beton en baksteen hebben een negatieve CO2-footprint


De wereld van de bouwmaterialen staat aan de vooravond van een grote transitie: van één van de grootste mondiale uitstoters van CO2 gaan we naar een situatie waarin beton en baksteen netto CO2 gaan opslaan. Hiermee wordt duurzaam bouwen mogelijk.
BRBS Recycling
Breken Sorteren Circulaire Economie Wetgeving

Warmdraaien voor de Omgevingswet


Op 1 januari 2024 is het dan toch zover: de Omgevingswet treedt in werking. Dat betekent dat het nu toch écht tijd wordt om u op de hoogte te stellen van de nieuwe wet- en regelgeving die gaat gelden voor de fysieke leefomgeving. Een aantal overheden ‘draait al proef’ met de Omgevingswet. Soms achte...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen

Proeftuin menggranulaat met minder betongranulaat (<50%)


Van de in april gepresenteerde proeftuinen is die van menggranulaat met minder betongranulaat er eentje. In de proeftuin wil BouwCirculair in de praktijk aantonen of het kwalitatief en technisch mogelijk is om het percentage beton in menggranulaat terug te brengen van 50 procent naar 35 of 40 procen...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

Recycling glas en steenwol


Met mijn technische marketing en sales achtergrond en ervaring in innovatie implementatie was het spannend te mogen spreken in Lissabon bij de afsluiting van het Wool2Loop project. Het hele proces behandeld te zien door Europese experts van slopen, recyclen, research, procescontrole, pilots en ten s...
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Wetgeving

Circulair bouwen met het Moederbestek


Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan de slag gaan. En dan horen we vaak toch dat we in de keten tegen een aantal punten aanlopen zoals: h...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie

In de toekomst wonen wij in een abonnement


De recyclingsector zet zich dagelijks in voor een zo hoogwaardig mogelijke recycling, echter vinden nog te veel materialen en grondstoffen een minder hoogwaardige bestemming of worden alsnog vernietigd. Met alleen een focus op recycling redden we het niet. Het Nationaal Plan Circulaire Economie (NPC...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Wetgeving

Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?


De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materialen in te zetten en ieder gebouw circulair te ontwerpen, met demontage in het achterhoofd. Duurzaam ...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Beleid

Biobased bouwen: de noodzaak, de kansen en fantastische voorbeelden


Biobased bouwen is een duurzaam, circulair en hernieuwbaar alternatief voor traditionele bouw in beton, staal, baksteen en kalkzandsteen. Gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals grondstoffenvraagstukken, klimaatverandering en stikstofproblematiek, winnen houtbouw en andere biobased bouw...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Wetgeving

De evenredigheid van een (handhavings)besluit


“Pure willekeur!”, brieste een omwonende die na een lange procedure de vergunning van een nabijgelegen puinbreker in stand zag blijven. “De rechter heeft mijn belang gelukkig goed meegewogen!”, glimlachte een plasticrecycler die een handhavingsbesluit met succes aanvocht bij de bestuursrechter
CBR Antoing -Heidelberg
Breken Circulaire Economie

Heidelberg Materials wil unieke hybride koolstofafvanginstallatie bouwen in haar Belgische cementfabriek in Antoing


Heidelberg Materials heeft de intentie de Antoing-fabriek van haar Belgische dochteronderneming CBR te voorzien van een innovatieve hybride koolstofafvanginstallatie. Antoing is een ultramoderne cementfabriek met één van de best presterende ovens ter wereld voor wat betreft specifieke CO2-emissies. ...
Foto Jeanette_web
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

ZZS in afvalstoffen


Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten worden gecategoriseerd. Het bekendste voorbeeld hiervan is PFAS/PFOA.
betongranulaat_web
Breken Sorteren Circulaire Economie Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Het Circulair Materialenplan


LAP3 is een plan dat op landelijk niveau wordt opgesteld en waarmee vergunningverleners bij omgevingsdiensten rekening dienen te houden. Het LAP is daarmee bepalend voor de vraag welke activiteiten met afvalstoffen wel of niet vergund kunnen worden. Voor activiteiten met afvalstoffen zoals sorteren,...
Vincent Gruis_web
Circulaire Economie Beleid

Bouwen, verbouwen en demonteren met een zo laag mogelijke milieubelasting


Eind 2018 is een Transitieteam Circulaire Bouw Economie (CBE) gestart dat bestaat uit vertegenwoordigers van overheden en de bouw en GWW-sector. BEwerken interviewde Vincent Gruis, voorzitter van Transitieteam Circulaire Bouw Economie over de vorderingen van het Transitieteam.
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling

Textielrecycling in Nederland


De textielbranche is een veelomvattende industrie die invloed heeft op vele andere branches. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de bedrijfskledingindustrie. Bijna 3 jaar geleden in april 2020 presenteerde staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat het beleidsprogramma Textiel, waarin...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet


De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet op orde. Het is de vraag of de nieuw beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 gehaald word...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling

Hoe mooi kan het zijn, permanente CO2 opslag in betongranulaat


Het is al mooi als je van afval – betonpuin – een hoogwaardige grondstof maakt voor nieuw beton – betongranulaat. Waardoor beton circulair wordt. Nog mooier is het als je tijdens de productie van betongranulaat een significante hoeveelheid CO2 bindt. En helemaal mooi is het als hierdoor de kwaliteit...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid

CO2-heffingen en de gevolgen voor de sector


De afval- en recyclingbranche kijkt met een optimistische en ietwat kritische blik naar de CO2-heffing van grondstoffen.
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling Wetgeving

Mobiel breken van bouw- en sloopafval onder de Omgevingswet


Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Een goed moment om alvast eens stil te staan bij de wettelijke regels die gaan gelden voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval op de slooplocatie. Nu zijn die regels nog te vinden in het Besluit mobiel breken bou...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Op weg naar meer hergebruik met circulaire regelgeving


Platform CB’23 actieteam Toekomstig hergebruik doet aanbevelingen Afgelopen jaar heeft een nieuw actieteam Toekomstig hergebruik zich gebogen over kansen en belemmeringen in technische wet- en regelgeving om hergebruik te vergemakkelijken. Hierover wordt op 30 juni een leidraad gepresenteerd met een...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid Wetgeving

Financiële zekerheidstelling remt ontwikkeling recyclingbranche?


De doelstelling van het klimaatakkoord is duidelijk: in 2050 moet 95% minder CO2 worden uitgestoten om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt. Gelukkig weten we ook hoe we dit doel moeten bereiken. Minder energie verbruiken, duurzame opgewekte energie gebruiken, maar ook: zo snel mogeli...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Recypedia: Bijproduct


Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Beleid Wetgeving

Provinciale CE plannen


Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie aan te jagen, te ondersteunen en een onderdeel hiervan uit te maken.
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid

“Met alleen hergebruik van grondstoffen, redden we het niet in de bouw”


De komende jaren zijn in Nederland honderdduizenden nieuwe woningen nodig. We mogen deze ambitieuze plannen niet laten stuklopen op een groot onderschat én onbekend probleem: de beschikbaarheid van elementaire grondstoffen als zand en grind voor bouw en infra. Ook in een circulaire economie blijven ...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen Beleid

Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van PFAS op de circulaire economie?


Het effect van onze welvaart laat al meer dan 50 jaar sporen na in het milieu. Het is ondenkbaar geworden om te kunnen leven zonder organische kunststoffen. Bij de ontwikkeling van deze kunststoffen lag de nadruk op de gunstige eigenschappen en brede toepasbaarheid.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen Beleid

Update Pilot brandverzekering


Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste nachtmerries voor ondernemers. 's Nachts wakker liggen van een eventuele brand of wakker liggen van de kosten die een brandverzekering met zich mee brengt.
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Wetgeving

CO2 reductie kan leiden tot financieel voordeel


Klimaattop, Circulaire Economie en CO2 reductieplannen, alles om onderwerpen als het klimaat en verduurzaming hoger op de agenda te krijgen en de leefomstandigheden op korte, maar vooral lange termijn te verbeteren.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen Wetgeving

Flexibiliteit in de Omgevingswet: afwijken van milieuregels


Waarschijnlijk treeft op 1 juli 2022 de Omgevingswet dan toch echt in werking. Ook voor de afval- en recyclingbranche is de invoering van de Omgevingswet een niet te missen wijziging van het omgevingsrecht.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Wetgeving

Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden


BRBS Recycling interviewde Jan van den Broek, Senior Legal Counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland en adviseur omgevingsrecht over de Omgevingswet die op 1 juli 2022 van kracht moet worden. De wet is klaar, het wachten is op de ICT-tool. Welke veranderingen komen eraan, wat voor impact heeft het op de ...
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

Teerhoudend asfalt volledig circulair


Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de A...
Circulaire Economie Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Provinciale CE plannen


Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie aan te jagen, te ondersteunen en een onderdeel hiervan uit te maken. Een overgroot deel van de provin...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen

Hoe hoog leg jij de lat?


Per 1 januari 2022 zijn bedrijven die de Governance code “veiligheid in de bouw” hebben ondertekend of werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven, verplicht om gecertificeerd te zijn voor de veiligheidsladder / Saftey Culture Ladder. Hierdoor is de vraag naar certificering voor de Safety Culture La...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Beleid Wetgeving

Het Basiskamp voor een Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23


Platform CB’23 ontwikkelt diverse leidraden voor circulair bouwen. Hoe passen deze binnen het “Basiskamp” voor de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2023 dat door het Transitieteam voor Circulaire Bouweconomie omschreven is? De Nederlandse ambitie is om in 2050 een volledig circulaire bou...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling Publicaties

Recyclinggranulaat: Kwaliteitsborging


De kwaliteit van zowel recyclingproducten als recyclinggranulaat is van groot belang voor de acceptatie van deze materialen in de markt. De sector doet veel aan kwaliteitsborging en stelde al in de jaren 1980 een eigen kwaliteitsborgingssysteem op. Dit is in 1995 omgezet in een nationale Beoordeling...
10_CO2 _2050 website
Circulaire Economie Recycling Beleid

Van Veldhoven: deel afspraken uit Green Deal moeten wereldwijd gaan gelden


De afspraken over het verplichte hergebruik van materialen, die zijn gemaakt in de Europese Green Deal, zouden wereldwijd moeten gaan gelden. Dat levert een aanzienlijke besparing op van de uitstoot van CO2 en voorkomt dat plasticafval in het milieu terecht komt. Staatssecretaris Stientje van Veldho...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid

Met circulair ontwerpen valt veel te winnen


Energie verbruikende of energie gerelateerde producten, zeg maar alles waar een stekker aan zit, dienen te voldoen aan de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG. In navolging van deze richtlijn besloot de Europese Commissie al in 2018 hier een grondstoffen paragraaf aan toe te voegen, die na uitwe...
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling

Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof


Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire economie. Door de toegenomen vraag hecht de recyclingsector aan een goede en gewaarborgde kwaliteit.
Circulaire Economie Recycling Beleid

Sustainability


Scientific study on benefits of recycling In order to achieve a breakthrough in thinking, a federation of waste and recycling associations and environmental organizations has ordered the Utrecht University to calculate the benefits of recycling expressed in energy saving and CO2 reduction. Universit...
Breken Circulaire Economie Afvalstoffen Wetgeving

Recyclinggranulaat is geen afval


In principe zijn er 3 routes die naar de einde-afvalstatus kunnen leiden. Eerste route is de Europese, waarbij direct op Europees niveau criteria worden opgesteld. Hoewel aanvankelijk recyclinggranulaat als 1 van de stromen werd genoemd waarvoor deze criteria zouden worden opgesteld, is het hier noo...
Circulaire Economie Recycling Beleid Publicaties

Duurzaam grondstoffengebruik en CO2-reductie


Wetenschappelijke studie naar voordelen van recycling Om een doorbraak in denken te bewerkstelligen heeft de Universiteit Utrecht in opdracht van koepelorganisaties van afval- en recyclingbedrijven en milieuorganisaties, de studie 'Saving materials' gepresenteerd. Op 8 september 2010 is het eerste e...
Circulaire Economie

Sorteren


Sorteerbedrijven bewerken vooral bouw-, renovatieafval en droog bedrijfsafval. Uit deze afvalstromen worden deelstromen geselecteerd die meestal na een verdere opwerking nuttig kunnen worden toegepast. Voorbeelden zijn hout (productie spaanplaat of brandstof), metalen, kunststoffen (diverse soorten ...