10_CO2 _2050 website

Van Veldhoven: deel afspraken uit Green Deal moeten wereldwijd gaan gelden

De afspraken over het verplichte hergebruik van materialen, die zijn gemaakt in de Europese Green Deal, zouden wereldwijd moeten gaan gelden. Dat levert een aanzienlijke besparing op van de uitstoot van CO2  en voorkomt dat plasticafval in het milieu terecht komt. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) deed die oproep 15 april 2021 op het World Circular Economy Forum plus climate: een tweedaagse internationale topconferentie over circulaire economie en klimaat. Nederland organiseert de online conferentie, om wereldwijd meer aandacht te vragen voor het belang van een circulaire economie en het klimaat.

Een circulaire economie kan voor zo’n 20 procent bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het verplicht hergebruiken van materialen zoals plastic is daarin een belangrijke stap, vindt de staatssecretaris.

Van Veldhoven: “Ik vind dat het een gewoonte moet worden dat plastic producten gemaakt zijn van gerecycled plastic. Een win-winsituatie en een concreet voorbeeld hoe circulaire economie bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelen. We zijn het verschuldigd aan onze kinderen te stoppen met het verspillen van grondstoffen, en over te gaan tot hergebruik. Europa is hier al mee bezig, ik roep andere landen op ook van gerecycled materiaal in producten de norm te maken. Voor ons klimaat en voor een gezonde toekomst.”

Van plantenpot tot shampoofles

Het hergebruiken van plastic in nieuwe producten en verpakkingen heeft meerdere voordelen: zowel het verbranden van oud plastic als het produceren ervan zorgt voor CO2-uitstoot. Bovendien belandt plastic dat gerecycled en hergebruikt wordt gegarandeerd niet in het milieu. En door oud plastic te hergebruiken, hoeft er minder nieuw plastic gemaakt te worden, wat doorgaans nog van aardolie gemaakt wordt en zo ook CO2-uitstoot scheelt.

Europees voorstel

Europese lidstaten werken al toe naar een verplicht percentage gerecycled materiaal in producten. Dat voorstel zit - mede door de inzet van Nederland - in de Europese Green Deal. De exacte invulling wordt momenteel nader uitgewerkt voor verschillende productgroepen: food- en non-foodverpakkingen, in de automotive en in de bouw. Van Veldhoven vindt dat dit Europese voorbeeld wereldwijd opvolging moet krijgen. Een aantal Nederlandse en Europese bedrijven loopt hier al op vooruit door afspraken die zijn gemaakt in de Plastic Pacts. Meer dan 180 partijen hebben afgesproken om vanaf 2025 30% gerecycled plastic te gebruiken in nieuwe verpakkingen en producten.

Circulaire economie

In 2050 wil Nederland een volledig circulaire economie hebben. In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt en bestaat er geen afval. Nu wordt recyclebaar afval soms nog verbrand, of in een uiterst geval gestort, daar willen we in 2050 helemaal vanaf. Minder wegwerpcultuur en meer hergebruiken: van shampooflessen, bureaustoelen tot treinen. Dit kan door onder andere producten slimmer te ontwerpen, recyclen en hergebruiken. Een circulaire economie voorkomt milieuvervuiling en kan mondiaal voor ongeveer 20% minder CO2-uitstoot zorgen. Landen daar bewust van maken staat centraal tijdens deze World Circular Economy Forum plus climate. Dit is een wereldwijd initiatief van het Finse Innovatiefonds Sitra en Finland; het volgende jaarlijkse forum zal dit jaar op 13-15 september in Canada worden gehouden.

 

Bron: Persbericht Ministerie van IenW d.d. 15-04-2021