Doolhof van vergunningen

De CEO - Circulaire Economie Oproep

BRBS Recycling steunt de oproep van Natuur & Milieu en VNO-NCW aan de Tweede Kamer om te kiezen voor een Circulaire Economie in Nederland.

Waarom een circulaire economie belangrijk is:

  • Je wordt minder afhankelijk van andere werelddelen voor essentiële grondstoffen;
  • Circulair produceren en consumeren is dé kans om radicaal zuiniger om te gaan met waardevolle materialen en grondstoffen;
  • Nederland heeft juist op dit gebied enorme kansen en innovatiekracht;
  • Het biedt daardoor de kans om verdienvermogen te versterken en de beschikbaarheid van belangrijke materialen en grondstoffen te vergroten;
  • Het vermindert de impact op onze eigen leefomgeving.

Daarom vragen wij aan de politieke partijen om door te pakken en de kansen te benutten:

  1. Kies voor een circulaire economie in Nederland en maak ruimte en budget vrij om te innoveren en investeren in de toekomst
  2. Bouw voort op wat er al in gang is gezet en neem het voortouw in Europa
  3. Maak circulariteit tastbaar en inspirerend voor mensen met lokale initiatieven – want het levert ook veel op!