Artikelen uit de categorie Sorteren

BRBS Recycling
Breken Sorteren Circulaire Economie Wetgeving

Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?


Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta ik stil bij de huidige en toekomstige voorbereidingsprocedures voor de omgevingsvergunning milieu (...
BRBS Recycling
Breken Sorteren Circulaire Economie Wetgeving

Warmdraaien voor de Omgevingswet


Op 1 januari 2024 is het dan toch zover: de Omgevingswet treedt in werking. Dat betekent dat het nu toch écht tijd wordt om u op de hoogte te stellen van de nieuwe wet- en regelgeving die gaat gelden voor de fysieke leefomgeving. Een aantal overheden ‘draait al proef’ met de Omgevingswet. Soms achte...
betongranulaat_web
Breken Sorteren Circulaire Economie Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Het Circulair Materialenplan


LAP3 is een plan dat op landelijk niveau wordt opgesteld en waarmee vergunningverleners bij omgevingsdiensten rekening dienen te houden. Het LAP is daarmee bepalend voor de vraag welke activiteiten met afvalstoffen wel of niet vergund kunnen worden. Voor activiteiten met afvalstoffen zoals sorteren,...
BEwerken ONLINE
Breken Sorteren Afvalstoffen

ZZS tool voor leden van BRBS Recycling


Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn mogelijk schadelijk voor gezondheid, ecosysteem of milieu. Deze verdienen daarom serieuze aandacht, ook in de afval- en recyclingfase. Voorkomen moet worden dat deze stoffen een risico kunnen vormen voor nu en later. Recyclingbedrijven hebben van overheden en bev...
BEwerken ONLINE
Sorteren Recycling Grondstoffen

Kunstgrasvelden recyclen tot hoogwaardige nieuwe producten


De nieuwe fabriek van GBN-AGR voor het recyclen van kunstgrassportvelden is inmiddels volledig operationeel. Vlak voor de zomer werd gestart met de verwerking van velden die dit jaar het einde van hun levensduur hebben bereikt. Het recyclingproces is vrijwel 100% circulair met als eindresultaat drie...
Sorteren Afvalstoffen

Secundaire brandstoffen


Leden van BRBS Recycling die beschikken over een sorteerinstallatie richten zich onder meer op het selectief scheiden van de hoogcalorische fracties uit de gemengde afvalstoffen. Deze hoogcalorische fracties zijn uitstekend inzetbaar als (grondstof voor) secundaire brandstoffen. De secundaire brands...
Verladen van granulaat
Breken Sorteren Afvalstoffen Wetgeving

Stof


Fijnstof blijkt een goed beheersbaar probleem voor de puinbreeksector. Er is uitvoerig onderzoek uitgevoerd. BRBS Recycling heeft de voornaamste conclusies samengevat: De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn: • Een vernevelingskanon geeft de sterkste stofreductie (tot 97%!). • Terrein bevoc...