Artikelen uit de categorie Publicaties

Publicaties

Recyclinggranulaat - een goed kwaliteitsproduct


Het boekje Recyclinggranulaat - een goed kwaliteitsproduct is vanaf december 2023 verkrijgbaar. Dit boekje is ontstaan uit een reeks artikelen die zijn geschreven voor het blad BEwerken. Het boekje gaat over recyclinggranulaat dat wordt verkregen uit de bewerken van steenachtig afval. Hoeveelheden, ...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Publicaties

LCA MRPI Recyclinggranulaten vernieuwd


Aanvankelijk was de animo om de Levenscyclusdata (LCA cijfers) voor recyclinggranulaat te herzien niet groot. De milieu-impact is al laag en wezenlijke proceswijzigingen zijn beperkt, waardoor er niet veel winst valt te behalen en er in de markt weinig verschuiving in het gebruik van grondstoffen of...
BRBS Recycling
Publicaties

Jaarverslag 2021 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd


Dinsdag 18 oktober 2022 publiceert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar Jaarverslag 2021. Het afgelopen jaar heeft de stichting zich wederom ingezet om de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden en het gebruik ervan te stimuleren. Alle inspanningen zijn erop gericht...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving Publicaties

Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving


De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zijn (wettelijke) regels gesteld om dit in goede banen te leiden. Regels zijn een belangrijke basis voo...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling Publicaties

Recyclinggranulaat: Kwaliteitsborging


De kwaliteit van zowel recyclingproducten als recyclinggranulaat is van groot belang voor de acceptatie van deze materialen in de markt. De sector doet veel aan kwaliteitsborging en stelde al in de jaren 1980 een eigen kwaliteitsborgingssysteem op. Dit is in 1995 omgezet in een nationale Beoordeling...
Breken Recycling Grondstoffen Publicaties

Instructie korrelverdeling


Korte introductie: BRBS Recycling heeft een instructiefilmpje ontwikkeld voor de uitvoering van de korrelverdeling op recyclinggranulaten. Doel is dat lidbedrijven van BRBS Recycling na het zien van dit filmpje de korrelverdeling zelfstandig kunnen uitvoeren. Het filmpje is belangeloos door Normec L...
Breken Grondstoffen Publicaties

Instructie samenstelling


Korte introductie: BRBS Recycling heeft een instructiefilmpje ontwikkeld voor de uitvoering van de samenstellingsproef op recyclinggranulaten. Doel is dat lidbedrijven van BRBS Recycling na het zien van dit filmpje de samenstelingsbepaling zelfstandig kunnen uitvoeren. Het filmpje is belangeloos doo...
Circulaire Economie Recycling Beleid Publicaties

Duurzaam grondstoffengebruik en CO2-reductie


Wetenschappelijke studie naar voordelen van recycling Om een doorbraak in denken te bewerkstelligen heeft de Universiteit Utrecht in opdracht van koepelorganisaties van afval- en recyclingbedrijven en milieuorganisaties, de studie 'Saving materials' gepresenteerd. Op 8 september 2010 is het eerste e...