Activiteiten

Missie en visie


BRBS Recycling levert een constructieve bijdrage aan transparant en toekomstbestendig grondstoffenmanagement in Nederland. Een Circulaire Economie wordt bereikt door materialen te ontwerpen en produceren die geschikt zijn voor een volgend leven. BRBS Recycling spant zich, middels effectieve sorterin...

Doel


BRBS Recycling is een toonaangevende autoriteit op het gebied van Recycling en de Circulaire Economie.Haar leden zijn recyclingbedrijven die secundaire grondstoffen produceren. Kwaliteit en continuïteit van producten wordt door het secretariaat van BRBS Recycling gefaciliteerd in de vorm van kennis,...
Circulaire Economie

Sorteren


Sorteerbedrijven bewerken vooral bouw-, renovatieafval en droog bedrijfsafval. Uit deze afvalstromen worden deelstromen geselecteerd die meestal na een verdere opwerking nuttig kunnen worden toegepast. Voorbeelden zijn hout (productie spaanplaat of brandstof), metalen, kunststoffen (diverse soorten ...

Breken


Puinbrekerijen bewerken puin dat bij de sloop selectief verwijderd is of ontstaat bij sorteerbedrijven. Het puin wordt gebroken tot diverse steenachtige producten die met name gebruikt worden als funderingsmateriaal in de wegenbouw en als grind- en zandvervangend materiaal bij de betonproductie. BRB...