Milieudossiers

Breken Recycling Afvalstoffen Wetgeving

REACH


BRBS Recycling heeft in een vroeg stadium inzake REACH het standpunt ingenomen dat recyclinggranulaat niet voor REACH in aanmerking zou moeten komen, ook al is het geen afval meer. In maart 2010 is door ECHA het standpunt "REACH, afval en herwonnen stoffen" gepubliceerd. Hierin wordt bevestigd dat r...
Verladen van granulaat
Breken Sorteren Afvalstoffen Wetgeving

Stof


Fijnstof blijkt een goed beheersbaar probleem voor de puinbreeksector. Er is uitvoerig onderzoek uitgevoerd. BRBS Recycling heeft de voornaamste conclusies samengevat: De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn: • Een vernevelingskanon geeft de sterkste stofreductie (tot 97%!). • Terrein bevoc...
Asbest illegaliteit
Breken Recycling Afvalstoffen Beleid

Asbest


Asbest is een belangrijk thema omdat deze stof kan leiden tot ernstige aandoeningen indien het zich in de longen kan nestelen. Als laatste schakel in de verwijderingsketen zijn puinbrekers en sorteerbedrijven kwetsbaar voor asbest. De kans dat aangeboden afvalstoffen verontreinigd zijn met asbest is...
Monsters voor onderzoek
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Besluit bodemkwaliteit


Het Besluit bodemkwaliteit eist dat bouwstoffen die in de bodem worden toegepast voldoen aan criteria voor uitloging en samenstelling. De criteria van het Besluit bodemkwaliteit zijn gebaseerd op een afweging tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bescherming van de bodem en de toepasbaar...