Asbest illegaliteit

Asbest

Asbest is een belangrijk thema omdat deze stof kan leiden tot ernstige aandoeningen indien het zich in de longen kan nestelen. Als laatste schakel in de verwijderingsketen zijn puinbrekers en sorteerbedrijven kwetsbaar voor asbest. De kans dat aangeboden afvalstoffen verontreinigd zijn met asbest is steeds aanwezig. Daarom zijn interne afspraken gemaakt en in BRL 2506 opgenomen. Voor sorteerbedrijven is dit in ontwikkeling.
Het feit dat er in bouw- en sloopafval nog steeds asbest wordt aangetroffen is een teken dat de voorliggende keten van asbestinventarisatie, asbestsanering, asbestvrijgave, sloop en transport soms niet goed functioneert. Daardoor blijft asbest een voortdurende zorg voor de recyclingbedrijven. 

De leden van BRBS Recycling controleren het aangeboden puin op de aanwezigheid van (onvrijwillig verkregen) asbest. Als het wordt aangetroffen wordt de partij geweigerd. Toch glipt er nog wel eens een stukje asbest doorheen. Zolang asbest niet opzettelijk is toegevoegd aan producten, geldt een restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. 'gewogen' asbest. (gewogen betekent de serpentijnasbest concentratie vermeerderd met tien maal de amfiboolasbest concentratie).
Dit is een zeer strenge norm: uitgaande van dakplaten is het een half emmertje stukjes plaat in een volle vrachtwagenlading van 30.000 kilogram. In aardvochtige omstandigheden is er bij dit gehalte een verwaarloosbaar risico om met asbestvezels besmet te raken.