REACH

BRBS Recycling heeft in een vroeg stadium inzake REACH het standpunt ingenomen dat recyclinggranulaat niet voor REACH in aanmerking zou moeten komen, ook al is het geen afval meer. In maart 2010 is door ECHA het standpunt "REACH, afval en herwonnen stoffen" gepubliceerd. Hierin wordt bevestigd dat recyclinggranulaten uit bouw- en sloopafval als 'article' kunnen worden beschouwd. Dit houdt in dat de verplichtingen van REACH niet op recyclinggranulaat rusten. BRBS Recycling heeft destijds een informatieblad opgesteld met een samenvatting van het ECHA rapport.

In 2024 heeft ECHA een nieuwe beoordeling gedaan en het standpunt herzien. In een advies naar de Europese commissie heeft zij aangegeven Recycled Aggregates niet (meer) als “Article” te zien. Dit leidt ertoe dat er wel een registratieplicht op Recyclinggranulaten zou kunnen gaan gelden. Dit heeft ernstige negatieve gevolgen voor de recycling van steenachtig afval (de grootste afvalstroom in Europa) en voor de Europese doelstellingen op het gebied van Circulaire Economie. Daarom heeft FIR (de internationale recyclingfederatie) hier bezwaar tegen gemaakt en onderbouwd dat Recyclinggranulaat wel degelijk een article is. Dit document wordt ondersteund door grote Europese federaties zoals UEPG, EURic en FEAD. Verder wordt er gewerkt aan een document dat de gevolgen van een dergelijk besluit in beeld brengt en dat Europese Commissie ertoe zal moeten bewegen om de afweging van ECHA te herzien.


20100512 Guidance on waste and recovered substances_en
Infoblad REACh september 2010
Recycled Aggregates and REACH