Verladen van granulaat

Stof

Fijnstof blijkt een goed beheersbaar probleem voor de puinbreeksector. Er is uitvoerig onderzoek uitgevoerd. BRBS Recycling heeft de voornaamste conclusies samengevat:

De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn:
• Een vernevelingskanon geeft de sterkste stofreductie (tot 97%!).
• Terrein bevochtigen is bijna even goed als toepassing van een vernevelingskanon.
• Combinatie van terrein bevochtigen en puntverneveling geeft een vergelijkbaar resultaat als toepassing van een vernevelingskanon.
• Bevochtigen van de opslag heeft geen significante reductie van fijnstof tot gevolg.