BEwerken ONLINE

ZZS tool voor leden van BRBS Recycling

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn mogelijk schadelijk voor gezondheid, ecosysteem of milieu. Deze verdienen daarom serieuze aandacht, ook in de afval- en recyclingfase. Voorkomen moet worden dat deze stoffen een risico kunnen vormen voor nu en later. Recyclingbedrijven hebben van overheden en bevoegde gezagen vele vragen gekregen over de aard, aanwezigheid en eventuele doorzet van Zeer Zorgwekkende Stoffen in hun materiaalstromen.

De wijze waarop dit ten uitvoer is gebracht leidde tot de vaststelling dat het in de basis ging om steeds dezelfde vragen, maar omdat dit per Omgevingsdienst apart (decentraal) werd ingevuld, steeds met andere formats en detailniveau. Daarbij komt dat de beantwoording van deze vragen veel specialistische chemische en milieukundige kennis vraagt, die normaal gesproken slechts beperkt voorhanden is bij de bevraagde bedrijven.

Om hier invulling aan te kunnen geven heeft BRBS Recycling in samenwerking met EDC Consult voor haar leden een hulpmiddel gemaakt dat de beantwoording van deze vragen kan vereenvoudigen: de ZZS tool. Mogelijk leidt tot op termijn ook tot de mogelijkheid van een meer centrale aanpak zodat niet ieder bedrijf afzonderlijk in het format van een bepaalde Omgevingsdienst de kennis hoeft te repeteren.

Deze ZZS-tool is beschikbaar op de ledensite van BRBS Recycling (na inlog). Ook verdere informatie over ZZS is hier verzameld, zoals verwijzingen naar de betreffende LAP3-teksten en behulpzame rapporten. Bij het testen van de tool is gebleken dat ondersteuning nodig kan zijn. Daarom is het mogelijk gemaakt om de tool samen in te vullen met de experts. De verwachting is dat de Omgevingsdiensten na invulling en beantwoording van de vragen nog meer informatie zullen willen hebben of tot maatregelen willen komen en de vergunningen willen aanscherpen op het gebied van omgang met ZZS.

De verwachting is ook dat veel bedrijven al zodanig zijn voorzien van beschermende maatregelen dat de materiele impact uiteindelijk beperkt kan zijn en het vooral een administratieve exercitie blijkt.

Wel kan het zijn dat bepaalde afvalstromen niet meer in behandeling kunnen worden genomen (eventueel in afwachting van verbeterede reinigingstechnieken). Dit leidt tot het besef dat de afval- en recyclingbedrijven in feite de laatste stap (en weer de eerste) zijn in het leven van producten. Zo lang nieuwe producten worden gemaakt met behulp van ZZS, zullen deze in de kringloop komen en blijven. Nog lang niet van alle ZZS zijn de werkelijke risico’s bekend, zijn er geen meetmethoden of normen. Pas als dat bekend is kan techniek worden ontwikkeld om deze stoffen alsnog uit de keten te halen. Het is daarom van groot belang dat met name aan het begin van de keten, in de ontwerpfase, al wordt nagedacht over de noodzaak van stoffen en mogelijke alternatieven of zelf een verbod op deze stoffen. Er is inzake de afvalfase goed beleid nodig om betreffende producten en stoffen in goede banen te leiden, zonder grote delen van de sector stil te leggen.

Dit betekent een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven voor wie het beide een relatief nieuwe materie is.

De ZZS tool is te vinden op de ledensite van BRBS Recycling (na inlog).