Instructie samenstelling

Korte introductie:

BRBS Recycling heeft een instructiefilmpje ontwikkeld voor de uitvoering van de samenstellingsproef op recyclinggranulaten.

Doel is dat lidbedrijven van BRBS Recycling na het zien van dit filmpje de samenstelingsbepaling zelfstandig kunnen uitvoeren.

Het filmpje is belangeloos door Normec Laboratorium gemaakt.

Bij het filmpje is een korte tekst geschreven ter begeleiding. Tevens treft u links aan naar een instructie over monstervoorbehandeling en een schriftelijke beschrijving van de proef.

Voor aanvullende vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van BRBS Recycling.


Monstervoorbereiding
Instructiefilm samenstelling - begeleidend document
Proefbeschrijving samenstelling EN 933-11