GPS voor puinbrekers

Sinds het verschijnen van BRL 2506, versie 2013, is een GPS unit op gecertificeerde puinbreekinstallaties verplicht geworden.
BRBS Recycling heeft voor haar leden een systeem laten ontwikkelen dat zichtbaar is op allebrekers.nl. Ook voor niet leden is dit systeem te gebruiken. Neem hier over contact op met het secretariaat.

BRBS Recycling heeft in 2008 een dergelijk systeem al voor haar leden verplicht gesteld. Aanleiding was dat het vertrouwen in het certificaat verdere verbetering behoefde. Gewenste transparantie en de mogelijkheid voor auditors om de puinbrekers onverwacht te kunnen beoordelen leidden tot de keuze voor GPS. Uiteindelijk hoopt de sector dat door het leveren van transparantie de focus meer komt te liggen op bedrijven die juist wel toezicht nodig hebben. Veelal zijn dat bedrijven die niet transparant willen werken.

Bij deze visie hoort ook dat het systeem toegankelijk is voor handhavers. Zij kunnen hiervoor een account aanvragen bij BRBS Recycling. Handhavers krijgen een kaart te zien met locaties van puinbrekers. Voor nadere informatie kunnen zij nagaan of de vereiste melding volgens de AMvB mobiel breken binnen is en klopt. Verder kan op de website www.bouwkwaliteit.nl of www.komo.nl worden nagegaan of de vereiste certificaten nog actueel zijn. Gebrek aan een van deze informatiebronnen kan een bezoek aan de locatie rechtvaardigen.