GPS in BRL 2506

BRL 2506 schrijft voor dat puinbreekinstallaties moeten zijn voorzien van een GPS systeem. Dit systeem moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het GPS systeem dient in staat te zijn om de geografische positie en de werking (aan/uit) van de breekinstallatie weer te geven;
  • het GPS systeem dient continu te werken op het moment dat de breker draait;
  • een beperkte hoeveelheid gegevens moet voor auditoren van certificatie-instellingen zichtbaar zijn;
  • de certificerende instellingen hebben een continue toegang tot het systeem.

De volgende informatie is vereist:

  • bedrijfsgegevens: naam, adres, postcode, plaats,contactpersoon, telefoonnumer, faxnummer;
  • certificaatnummer, code puinbreker
  • adresgegevens breeklocatie: naam breeklocatie, adres, postcode, plaats
  • dag aanvang werkzaamheden bij mobiel breken,
  • hoeveelheid puin

Voor een melding volgens de AMvB mobiel breken is meer informatie vereist. Het systeem van allebrekers.nl faciliteert ook deze meldingen, zodat de informatie slechts 1x hoeft te worden gedigitaliseerd.