Bouwproductenverordening en certificatie

BRL 2506 is in 2017 herzien en per 1 juli 2013 is de Bouwproductenverordening definitief in werking. Beide hebben consequenties voor de kwaliteitsborging en documentatie rond bouwproducten. De meeste producten uit de recycling van puin vallen sinds 2004 onder de verplichtingen van de Bouwproductenverordening (voorheen Bouwproductenrichtlijn). De rechtstreeks werkende verordening vereist van bouwgrondstoffenleveranciers dat zij hun CE markering goed op orde brengen.

Voor de leden van BRBS Recycling is een aantal documenten samengesteld die zullen helpen bij het implementeren van de veranderingen.


Bouwproductenverordening EU 205 2011
Verslag Ledenbijeenkomst CPR en certificering 17-02-2015
Informatieblad CE markering
Presentatie CPR C. van den Thillart
Presentatie EJ de Bont certificatie en CPR
Presentatie P. Broere Productnormen
Voorbeeld DoP menggranulaat
Veiligheidsblad recyclinggranulaat
Eisen aan DoP CPR bjilage III
Artikel NEN 201205 nen ce markering
Prestatieverklaring in CPR Wever Van den Thillart bouwnieuws
BRL 2506 2012-11-29 aanvaard
Advies Kalibratie