Einde-afval schema recyclinggranulaat

Criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaten

De vaststelling van Nederlandse criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaat is een feit. Sinds 6 februari 2015 is de regeling tot vaststelling van de einde-afvalstatus van recyclinggranulaat gepubliceerd in de Staatscourant. Deze is direct per 7 februari van kracht. Het Ministerie van IenM en BRBS Recycling hebben gezamenlijk de einde-afvalcriteria opgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de toezeggingen uit de Afvalbrief van Staatssecretaris Atsma en het VANG beleid van Staatssecretaris Mansveld.

De onduidelijkheid over de status van recyclinggranulaat belemmerde de acceptatie en hoogwaardige toepassing van deze producten. Ook zorgde de afvalstatus voor veel administratieve verplichtingen. Afnemers die veelal geen afvalverwerkers zijn, moesten soms milieuvergunningen regelen enkel om recyclinggranulaat te mogen verwerken. Deze problemen zijn niet meer aan de orde met de regeling.

In Europa en Nederland bleek al een zeer degelijke technische en wettelijke regelgeving rond recyclinggranulaat te bestaan met het oog op de bescherming van mens en milieu. Dit maakte het voor Nederland relatief eenvoudig om tot goede einde-afvalcriteria te komen.

In de criteria die in overleg met het Ministerie zijn opgesteld wordt de regelgeving rond recyclinggranulaat gebruikt, met name de CE markering (Europese productnormen) en het Besluit bodemkwaliteit. De criteria betreffen vooral codificering van het bestaande kader. Dit kader ligt ook al vast in BRL 2506, waardoor dit certificaat in principe zou kunnen volstaan. Wat wordt toegevoegd is vooral een hulpmiddel voor communicatie over de status: een verklaring dat aan de criteria is voldaan. Dit maakt de status duidelijk voor derden.

Met de publicatie komen ook de eerste vragen over de regeling. BRBS Recycling probeert deze te beantwoorden, zo nodig in overleg met het Ministerie van Infrastuctuur en Milieu. De resultaten zijn in een Q&A lijstje einde afval recyclinggranulaat opgenomen.


Regeling einde-afval recyclinggranulaat
Vraag en Antwoord Einde Afval