BEwerken ONLINE

Rekenkamer: ‘Europa heeft meer recyclingcapaciteit nodig’

Uit een analyse van de Europese Rekenkamer blijkt dat binnen de EU nog altijd meer dan de helft van al het plastic verpakkingsmateriaal wordt verbrand. De rekenkamer waarschuwt dat de doelstelling, om in 2025 minimaal 50 procent van al het afval te recyclen, mogelijk niet wordt behaald.

De Europese doelstelling is dat in 2025 minimaal 50 procent van het geproduceerde plastic verpakkingsmateriaal moet worden gerecycled. In 2030 moet dit 55 procent zijn. Volgens de Europese Rekenkamer ligt het huidige recyclingpercentage tussen de 30 en 42 procent. Recycling moet meer worden gestimuleerd, wil Europa transformeren naar een circulaire economie, stelt de Europese Rekenkamer. Door nieuwe regels voor de verslaglegging over recycling en aanscherping van de regels voor de uitvoer van kunststofafval daalt naar verwachting het recyclingpercentage van de Europese Unie, concludeert het rapport.

Lidstaten staan voor een grote uitdaging wat betreft afvalrecycling. Bijna een derde van het plastic verpakkingsmateriaal wordt nog altijd getransporteerd naar landen buiten Europa voor recycling. Vanaf januari 2021 is dit grotendeels verboden. Hierdoor stijgt de druk op bestaande recyclingbedrijven en neemt het tekort aan capaciteit toe. Ook wordt, vanwege een tekort aan recyclingbedrijven, nog altijd een groot gedeelte van het afval verbrand of bestaat de kans dat het alsnog illegaal wordt vervoerd, meldt het rapport.