BRBS Recycling

Product Category Rules (PCR)

Bij de bepaling van duurzaamheid van producten wordt een Levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. De manier waarop de LCA voor bouwproducten wordt berekend is vastgelegd in NEN-EN15804 Duurzaamheid van bouwwerken - Basisregels voor de productgroep bouwproducten.

Van LCA’s wordt vaak gezegd dat er uit komt wat je er in stopt en dat opdrachtgevers van deze studies daardoor de uitkomsten te veel kunnen beïnvloeden. Daarom is in toenemende mate duidelijk geworden dat aanvullende spelregels per productcategorie gewenst zijn. Deze aanvullende spelregels worden Product Category Rules (PCR) genoemd.

PCR zijn regels die voor een specifieke productgroep nadere instructies geven over de invulling van de LCA. PCR zorgen voor consistente resultaten bij de beoordeling van producten van dezelfde productcategorie. De resultaten van de LCA (vastgelegd in de Environmental Product Declaration EPD) worden beter vergelijkbaar.

Door middel van erkenning van een PCR document wordt duidelijk of dit verplicht moet worden gevolgd of niet. Er zijn normatieve PCR (1) die moeten worden gevolgd; deze zijn geaccepteerd door CEN\TC350 (Europese normalisatiecommissie voor duurzaamheid van bouwproducten). Er zijn PCR die volgens de geldende normen en procedures zijn opgesteld, maar nog niet volledig erkend (2); deze moeten wel zijn geaccepteerd door de Technische Commissie van de Nationale Milieudatabase. Ook deze moeten worden gevolgd. En er zijn overige PCR-achtige documenten die niet verplicht hoeven worden gevolgd (3).

Meer informatie en een lijst van (normatieve) PCR is onder andere te vinden op https://milieudatabase.nl/milieudata/pcr/. Er zijn nog maar enkele PCR definitief. De PCR voor asfalt is gereed en moet worden gevolgd, zie (2). Aan een PCR voor aggregates (korrelvormige materialen) wordt gewerkt in NEN en CEN verband.