Techniek / Technische- en kwaliteitsaspecten

Technische- en kwaliteitsaspecten

CUR-aanbevelingen
• 5 Metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton
• 58 Menggranulaten in betonwanden voor bouwwerken in veiligheidsklasse 1 en 2
• 80 Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal
• 106 Beton met fijne fracties uit BSA-granulaten
• 112 Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal

Normen
• NEN 5905: [titel]
• NEN 5942 Toeslagmaterialen voor beton. Bepaling van de samenstelling van puingranulaat
• NEN 5950 Voorschriften Beton. Technologie (VBT 1995). Eisen, vervaardiging en keuring
• NEN 6720 Technische grondslagen voor bouwconstructies TGB 1990 - Voorschriften Beton. Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995), inclusief wijzigingsblad A1, mei 1997
• NEN 6722 Voorschriften beton. Uitvoering (VBU 1988)
• NEN-EN 12620prA1: "Nederlandse Norm NEN-EN 12620(en) - Toeslagmateriaal voor beton" - oktober 2002 [ juiste title??] [niet zeker of de prA1 al definitief uit is. Deze prA1 geeft specifieke eisen voor recyclingmaterialen / graag nazoeken]

Certificatieregelingen
• BRL 2506 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Attest-met-productcertificaat voor bsa-granulaten in de betonbouw en het   KOMO productcertificaat voor bsa-granulaten in de wegenbouw.
• [toevoegen: die voor betonmortel en voorbeelden van belangrijke betonproducten]

Onderzoeken
• 83-1 Granulaat van beton- en metselwerkpuin als toeslagmateriaal voor beton. Interimrapport
• 85-3 Beton en metselwerkpuingranulaat. Technisch-economische evaluatie. Interimrapport
• 87-1 Toepassing van alternatieve materialen in beton. Literatuurstudie
• 91-5 Doorbuiging van liggers van betongranulaatbeton.
• 91-9 Lesbrief secundaire materialen.
• 94-9A Hergebruik van beton en metselwerkgranulaat in het kader van een optimale bouwcyclus. Materiaal referentiedocument
• 94-9A Hergebruik van beton en metselwerkgranulaat in het kader van een optimale bouwcyclus. Handleiding voor de praktijk
• 96-5 Beton met beton- en metselwerkgranulaat. Praktijkervaringen
• 98-6 Breker- en zeefzand in beton. Mogelijkheden als fijn toeslagmateriaal
• 125 Betonpuingranulaat en metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton.
• 185 Secundaire toeslagmaterialen in beton.
• CUR C0226-01-001: "Demonstratieproject betongranulaatbeton te Rotterdam/Hoogvliet" - november 1988
• 2002-1 Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal. Achtergrondrapportage bij CURAanbeveling 80
• Intron 980256: "Sorteerzeefzand, brekerzeefzand en recyclingbrekerzand als fijntoeslag voor beton" - juli 1998
• Intron: "Sorteerzeefzand, brekerzeefzand en recyclingbrekerzand als toeslagmateriaal voor beton" - september 1997

Aanvullende Informatie
CUR De volledige CUR-aanbevelingen zijn te koop bij CURNET. Voor nadere informatie over het bestellen van CUR-publicaties kunt u bellen: 0182-540600, of een e-mail sturen naar paulien.brandhorst@curnet.nl. Kijk voor meer informatie op: www.cur.nl.
NEN Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Normshophelpdesk: 015-2690391, of een e-mail sturen naar normshophelpdesk@nen.nl. Kijk voor meer informatie op: www.nen.nl

 

Partners