Techniek / Wat is recyclingbeton

Recyclingbeton

Recyclingbeton is beton waarin (een deel van) het primaire toeslagmateriaal is vervangen door recycingproducten zoals betongranulaat, fijn granulaat of menggranulaat.

Meest gangbaar is de vervanging van grind door grof recyclinggranulaat (> 4mm).

 

Partners