Spelers / Bouwpartners en productieproces

Bouwpartners en productieproces

Bouwpartners en productieproces

Om in een bouwproject succesvol granulaat in beton toe te passen is het belangrijk dat eventuele bijkomende werkzaamheden geïntegreerd worden in het productieproces. Hieronder worden de betrokken bouwpartners beschreven en het proces van opdrachtverstrekking en productie. In het document “wie, wat, wanneer” worden de specifieke taken van de bouwpartners tijdens de uitvoering beschreven.

Betrokken bouwpartners
De overheid (gemeente en provincie) controleert het wettelijke kader (bouwbesluit) en initieert randvoorwaarden met betrekking tot kwaliteit en duurzaamheid (bijvoorbeeld de toepassing van granulaat als grindvervanger). Dit wordt vastgelegd in een exploitatieplan per project. Ook opdrachtgever, ontwikkelaar en aannemer hebben invloed op het bouwplan en de inzet van granulaat als grindvervanger. De bouwtekeningen en het bestek zijn bepalend voor de wijze waarop beton wordt toegepast en in welke constructie. Deze worden vervaardigd door architect en bestekschrijver in samenwerking met de constructeur, die de bouwtekeningen technisch doorberekent.

Betonconstructies kunnen uitgevoerd worden met bouwelementen (leverancier prefab) of door middel van gietbouw op de bouwplaats (leverancier betonmortel). Ook zonder dat toevoeging van recyclinggranulaat in het bestek is opgenomen kan de betonleverancier recyclinggranulaten toepassen, mits aan de voorgeschreven kwaliteitseisen wordt voldaan. De granulaatproducent levert de grindvervangende grondstof. Zijn rol is het leveren van recyclinggranulaat dat voldoet aan de eisen (NEN 5905 / NEN-EN 12620 / KOMO) die de betonleverancier stelt. Deze eisen liggen op het vlak van kwaliteit en kwantiteit.

Voorbereiding en uitvoering
Procesmatig zien voorbereiding en uitvoering er als volgt uit:

1. Opdrachtverstrekking met de bijbehorende documenten

2. Productieproces met de bijbehorende beleids- en kwaliteitsaspecten

 

Partners