Praktijk / Opdrachtvorming

Opdrachtvorming

Het toepassen van recyclinggranulaat als grindvervanger in beton is al sinds 1995 in het DuBo-pakket opgenomen. Het ambitieniveau kan mede bepaald worden op basis van reeds opgedane ervaring van de bouwpartners met het toepassen van granulaatbeton. Alvorens de ambities op te nemen in het bestek dient eerst overeenstemming bereikt te worden over de toepassingen, percentages grindvervanging en fractie recyclinggranulaat.

Enkele belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Welke werken komen in aanmerking?
  • Welke betonconstructies en toepassingsgebieden van die werken komen in aanmerking?
  • Welk ambitieniveau (percentage grindvervanging) wordt nagestreefd per toepassingsgebied?
  • Welke fractie recyclinggranulaat wordt toegepast (tot 50% betongranulaat 4-32mm kan toegepast worden zonder de rekenregels te veranderen)?
  • Onder welke weersomstandigheden wordt de bouw gerealiseerd? Zijn er omstandigheden te verwachten die leiden tot overleg over de samenstelling van het beton?
  • Is aanvullende informatie nodig voor de realisatie?
  • Welke functionaris fungeert per organisatie als contactpersoon bij het ontstaan van vragen over de toepassing?
  • Hoe vindt de communicatie en coördinatie plaats tijdens het project?
  • Wanneer is het project geslaagd?

Partners