Recyclingsymposium 26 oktober 2016


BRBS Recycling organiseert samen met ENVAQUA, FHG, Afvalgids en Recycling Magazine voor de 5e keer het Recyclingsymposium. Een uitgekiend programma over de circulaire economie. Sprekers van OVAM en het Ministerie van IenM.
Is Vlaanderen nu echt verder dan Nederland?, hoe werkt Amsterdam Metropool aan circulariteit en ondersteunen de banken deze noodzakelijke transitie wel voldoende. Naast nog andere sprekers en onder leiding van Simone van Trier worden een aantal tot de verbeelding sprekende innovatieve recyclingprocessen toegelicht en maakt de uitreiking van de eerste Recycling Award voor studenten het 5e Recyclingsymposium zeer de moeite waard. Voor het programma en inschrijven, zie www.recyclingsymposium.nl
U bent van harte welkom!