Kennis en vragen / Vragen en antwoorden

FAQ

Hier worden vragen en antwoorden opgenomen die via deze website naar voren komen.

 

Kan recyclinggranulaat in alle betonsoorten worden gebruikt?

Theoretisch gezien kan betongranulaat in alle soorten beton worden gebruikt. Praktisch zijn er wel beperkingen. Voorbeelden zijn zichttoepassingen en monolietvloeren, waar hoge eisen worden gesteld aan visuele kwaliteit. In zeer hoge sterktes > C65 is nog weinig ervaring opgedaan. Verder kunnen prodcutiemethoden, zoals sommige zaagbehandelingen in de prefab, soms kritisch zijn.

Kan ook fijn granulaat in beton worden toegepast?

Ja, zie CUR Aanbeveling 106: Fijne granulaten in beton. Praktisch kunnen er wel problemen zijn met de toeloop van het materiaal uit silo's.

Is er meer cement nodig in combinatie met recyclinggranulaat?

Nee, in de betontechnologie zijn er wel mogelijkheden om met de watercementfactor 'te spelen', zodat de waterabsorptie van de betonkorrels niet als water wordt gerekend dat in de cementreactie wordt betrokken.
De neiging kan bestaan om mee water toe te voegen aan mengsels vanwege de stroperigheid van mengsels met recyclinggranulaat. Dit kan worden voorkomen door de betonkorrels eerst voor te bevochtigen. Uiteraard komt het toevoegen van extra water niet ten goede aan de kwaliteit van het beton.

Is er voldoende granulaat beschikbaar?

De markt is leidend in de vraag naar granulaat. Indien er markt is, zijn bedrijven in staat om zuivere kwaliteiten betonpuin uit de sloopsector te halen en deze te belonen voor goed sloopgedrag. Opdrachtgevers kunnen de goede sloop bevorderen door in bestekken zorg te dragen voor het beschikbaar komen van betonpuin en dit af te voeren naar bedrijven die in staat zijn recyclinggranulaat te fabriceren.
Toepassing in de wegenbouw van zuivere betonkwaliteiten is feitelijk een overdimensionering. Voor de wegenbouw is menggranulaat met toevoeging van 50% beton een meer dan uitstekend product. De rest van het betongranulaat zou geschikt kunnen zijn voor de betonsector.

Kan ook menggranulaat worden toegepast in beton?

Ja, zie CUR Aanbeveling 80: Menggranulaat in beton [...]

Partners