Over granulaatbeton.nl de website /

Over granulaatbeton.nl

Deze website is ontstaan uit een samenwerkingsverband van partijen uit overheid en bedrijfsleven. De belangrijkste aanleiding voor het oprichten van de website was de behoefte om reeds opgedane kennis vanuit diverse projecten met “granulaat in beton” toegankelijk te maken voor alle partijen (spelers) die in de markt te maken hebben met recyclinggranulaat en betontoepassingen.

Doel is: toepassing van recyclinggranulaat in beton stimuleren en faciliteren.

De website bevat daartoe een schat aan informatie over het voorschrijven, inkopen en produceren van granulaatbeton en is zo ingericht dat alle betrokken spelers, leveranciers van granulaat en beton, bouwbedrijven, opdrachtgevers en overheid – gericht informatie kunnen vinden op basis van functie en/of workflow.

De kennis en informatie van de brancheorganisaties VOBN en BRBS is op de website gebundeld en aangevuld met de – door de Provincie Utrecht ontwikkelde – “Handreiking voor Toepassing van Granulaat”, diverse onderzoeken en links. Dit initiatief is mede ondersteund vanuit het programma Milieu & Technologie van SenterNovem en het ministerie van VROM.

De website beoogt een overzicht te geven van beschikbare kennis en voorbeeld-projecten m.b.t. granulaatbeton maar is niet uitputtend qua informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

De initiatiefnemers van de website hebben eind 2006 een regiegroep gevormd om de website zo volledig mogelijk in te richten. Na de lancering van de website op 24 april 2007 blijft de regiegroep actief om de website te optimaliseren en kennisnetwerk-activiteiten te organiseren rond het thema granulaat in beton. In 2013 is de website ondergebracht bij de steunende brancheverenigingen BRBS Recycling en VOBN.

De volgende organisaties ondersteunen het kennisnetwerk:
- SenterNovem / AgentschapNL
- Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS)
- Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN)
- Provincie Utrecht
- Provincie Noord-Brabant
- Provincie Zuid-Holland
- De Kok & partners

Partners